GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Grote vraag naar noodopvang voor asielzoekers

HOLLANDS KROON – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het college gevraagd om een grootschalige opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente mogelijk te maken. Het college wil hier in principe aan meewerken en gaat daarom in gesprek met de opvangorganisatie. Op dit moment is er nog geen concrete locatie op het oog. Zodra dit wel zo is informeert de gemeente de omgeving hierover.

Extra noodlocaties voor minimaal een jaar
Het COA is momenteel in heel Nederland op zoek naar extra noodlocaties voor de opvang van asielzoekers. Deze locaties moeten op korte termijn in gebruik worden genomen, voor minimaal een jaar. Het college zoekt met het COA naar een geschikte locatie. Ook maken zij afspraken met de opvangorganisatie over de voorwaarden die nodig zijn om de noodopvang tot stand te brengen.

Huisvesten van statushouders
Daarnaast speelt de vraag om extra plekken te realiseren waar statushouders kunnen wonen. Statushouders zijn mensen die als asielzoeker zijn erkend en een verblijfsstatus hebben. Op dit moment zorgt een tekort aan woningen in heel Nederland ervoor dat zij niet vanuit de opvangcentra kunnen doorstromen naar reguliere huurwoningen. Daardoor komen er in de opvangcentra te weinig plekken vrij. In Hollands Kroon is er nog geen achterstand in de taakstelling voor het huisvesten van statushouders

Laat meer zien
Back to top button