NieuwsRegionaal nieuws

Huizen op plaats MAVO Wieringen

MAVO Wieringen Foto Wieringernieuws
‘Voormalig MAVO Wieringen aan de Parklaan’ – Foto: Wieringernieuws

HIPPOLYTUSHOEF – Tien twee-on­der-een-kap­wo­nin­gen aan de Van Po­me­ren­straat in Hip­po­ly­tus­hoef. Daar ziet het col­le­ge van Hol­lands Kroon wel brood in. De lo­ca­tie is de plaats waar de voor­ma­li­ge MAVO op Wie­rin­gen stond tus­sen de Van Po­me­ren­straat en de Par­klaan. Een van de lo­ca­ties die in beeld was voor de nieu­we bre­de school. Maar met de op handen zijnde bestemmingswijziging door het college mag duidelijk zijn dat er geen school zal komen.

Sinds de sloop van MAVO Wieringen in ok­to­ber 2011 ligt het ge­bied voor het groot­ste ge­deel­te braak. Een deel is in ge­bruik als par­keer­ter­rein; on­der an­de­re voor het na­bij­ge­le­gen zorg­cen­trum Noor­der­licht. Het ont­werp­be­stem­mings­plan Van Po­me­ren­straat ligt tot en met 25 juli ter in­za­ge op het ge­meen­te­huis van Hol­lands Kroon.

Laat meer zien
Back to top button