NieuwsRegionaal nieuws

Laatste bewoners uit Molenweid vertrokken

Foto: Zorgpluswonen.nl
Foto: Zorgpluswonen.nl

WIERINGERWAARD – Woon-/zorg­cen­trum Mo­len­weid aan de Patrij­zen­laan in Wie­rin­ger­waard is de­fi­ni­tief ge­slo­ten. De laat­ste zes be­wo­ners van deze lo­ca­tie van woon­zorg­groep Sa­men zijn pas ver­huisd naar De Els­hof in Anna Pau­low­na, het re­cent op­ge­le­ver­de Sa­men-com­plex voor klein­scha­lig wo­nen. De tien­tal­len aan­leun­wo­nin­gen bij Mo­len­weid van Woon­com­pag­nie blij­ven be­staan. Sa­men le­vert in deze vleu­gels, daar waar no­dig, thuis­zorg. Samen is in ge­sprek met de cor­po­ra­tie en Wo­nen Plus Wel­zijn, die met een en­thou­si­as­te groep vrij­wil­li­gers het win­kel­tje en de ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren in de buurt wil­len voort­zet­ten.

Laat meer zien
Back to top button