NieuwsRegionaal nieuws

Mini-azc niet haalbaar voor werkgroep

Foto: ANP
Foto: ANP

NIEUWE NIEDORP – De werk­groep die pro­beer­de klein­scha­li­ge op­vang voor asiel­zoe­kers te re­a­li­se­ren in de voor­ma­li­ge ge­meen­te Nie­dorp staakt deze po­ging. Re­gel­ge­ving en prak­ti­sche be­zwa­ren blij­ken een te gro­te sta-in-de-weg. Klein­scha­li­ge op­vang van der­tig tot vijf­tig asiel­zoe­kers blijkt moei­lijk, door­dat het Cen­traal Or­gaan op­vang asiel­zoe­kers in prin­ci­pe uit­gaat van op­vang voor mi­ni­maal drie­hon­derd men­sen. Voor op­vang voor er­ken­de vluch­te­lin­gen – sta­tus­hou­ders, die al we­ten dat ze in Ne­der­land mo­gen blij­ven – blijkt geen ge­schikt ge­bouw voor­han­den.

Laat meer zien
Back to top button