GeschiedenisNieuwsRegionaal nieuws

Stroe als rustpunt aan pelgrimsroute

Pelgrimsroutes door Nederland. Beter bekend als de Jacobswegen.
Pelgrimsroutes door Nederland. Beter bekend als de Jacobswegen.

STROE – De Hei­den­se Ka­pel op St­roe kan uit­groei­en tot een aan­trek­ke­lijk rust­punt van een nieu­we pel­grims­rou­te van Fries­land naar Vel­sen, langs de Noord­zee­kust. De Stichting Heidense Kapel die deze week begonnen zijn met de herbouw van de Kapel hebben €43.000,00 gekregen van het Waddenfonds. Een deel daarvan is bestemd voor de pelgrimsroute.

Of­fi­ci­eel ligt St­roe aan een pel­grims­rou­te: het Ja­cobspad. Dit pad sluit in Bel­gië aan op een eeu­wen­ou­de wan­del­weg naar San­tia­go de Com­po­s­tel­la, de po­pu­lai­re Spaan­se be­de­vaarts­plaats. Een nieu­we Wil­li­bror­d­rou­te via St­roe kan na Vel­sen aan­slui­ten op een be­staand pel­grim­s­pad naar het zui­den. ,De nieu­we rou­te be­te­kent een sti­mu­lans voor het fiets- en wan­del­toe­ris­me op Wie­rin­gen en in de rest van de Kop van Noord-Hol­land.

Laat meer zien
Back to top button