NieuwsRegionaal nieuws

Turbine aan Oeverse kant van Afsluitdijk

Foto: Erwin Slootweg
Foto: Erwin Slootweg

DEN OEVER – Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Noord-Hol­land wil­len een tij­de­lij­ke ont­hef­fing (voor hoog­uit vijf jaar) ver­le­nen voor de bouw van een tur­bi­ne van maxi­maal 45 me­ter hoog­te. Er staat al een wind­mo­len ter hoog­te van het ka­ze­mat­ten­com­plex, aan de Wad­den­zee­zij­de. De nieu­we mo­len maakt deel uit van het toe­kom­sti­ge test­cen­trum voor ener­gie-op­wek­king en -op­slag van ’130 Re­ne­wa­bles’.

De pro­vin­cie wil de nieu­we tur­bi­ne op de Af­sluit­dijk een spe­ci­a­le sta­tus ge­ven, om­dat het gaat om een in­no­va­tief en ex­pe­ri­men­teel on­der­zoeks­pro­ject (prijs­kaart­je: 2,3 mil­joen euro). De ver­wach­ting is dat de pro­vin­cie in de loop van juli, na­dat Pro­vin­ci­a­le Sta­ten over het plan zijn geïn­for­meerd, een de­fi­ni­tief be­sluit over de ont­hef­fing voor de twee­de wind­mo­len neemt.

Laat meer zien
Back to top button