BedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Turbineplannen rond Kolhorn

Windmolens Wieringermeer (Small)HOLLANDS KROON – Van de ze­ven­tien aan­vra­gen die de pro­vin­cie Noord-Hol­land heeft ont­van­gen voor de bouw van wind­par­ken op land, zijn er twee af­kom­stig van ini­ti­a­tief­ne­mers uit Hol­lands Kroon.

WP Ener­giek BV wil zes tur­bi­nes plaat­sen in de Waard­pol­der tus­sen Wie­rin­ger­waard en Kol­horn. Wind­mo­lens Groet­pol­der BV even­eens zes in de Groet­pol­der, zui­de­lijk van Kol­horn. Naar ver­wach­ting is eind juli be­kend wel­ke aan­vra­gen vol­doen. Me­dio 2017 neemt de pro­vin­cie een de­fi­ni­tief be­sluit.

Laat meer zien
Back to top button