NieuwsWieringermeer

Aris van Schagen stopt met paardenliefhebberij

'Aris van Schagen aan het biljarten'
‘Aris van Schagen aan het biljarten’

WIERINGERMEER – Aan alles komt een einde zo blijkt maar weer. Aris van Schagen die bekend staat als ‘de paardenfluisteraar’ stopt na bijna 30 jaar met zijn paardenactiviteiten. ‘Als het lichaam niet meer wil en je geen pakje stro meer kan tillen dan wordt het tijd om afscheid te nemen van deze hobby.’ aldus van Schagen.

De ‘Opa van de paarden’ zoals de kinderen Aris van Schagen liefkozend noemen heeft in de afgelopen jaren veel gedaan in de paardensport. Met rings­te­ken, rij­den met koet­sen, vrij­heids­dres­suur was hij door heel Ne­der­land ac­tief. En niet zonder succes. De muur van de paardenstal De Terp hangt vol met gewonnen prijzen.

In paardenstal De Terp, die Van Schagen al 27 jaar onder zijn hoede heeft, staat staat vol met kar­ren, tui­gen en an­de­re paar­den­spul­len. ,,Al­les moet we­g”, zegt Van Scha­gen in de Schager Courant. ,,Op 10 sep­tem­ber ver­zorg ik nog een boel­dag, een zelf­ver­zon­nen rom­mel­markt­je, dan kun­nen men­sen hier bij de stal ko­men om spul­len te ko­pen. Als ze zelf nog iets heb­ben dat ze kwijt wil­len, dan kan dat ook.’’

Stal De Terp geeft hij na zijn af­scheid terug aan de ge­meen­te. Van Schagen mag het niet bui­ten de ge­meen­te om aan ie­mand aan­bie­den. En dat gaat hij dan ook niet doen. Er zijn ge­ga­dig­den weet hij. Op 3 en 4 sep­tem­ber is Van Schagen nog aan­we­zig bij de Boe­ren­vers­markt van San­dra Mun­ster. Dan gaat hij nog een keer ring­ste­ken met de kin­de­ren.

Dat hij de activiteiten bij en met de paarden zal missen is voor hem wel duidelijk. Maar hij is er op voor­be­reid. Aris van Schagen heeft nog veel meer hobby’s waar hij zich op toe kan leggen. Het biljarten zal na september wel wat meer aandacht krijgen vermoed hij.

Laat meer zien
Back to top button