BedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Breedband in Hollands Kroon uitgesteld

logo%20BreedbandHOLLANDS KROON – Het klonk zo mooi, bijna te mooi om waar te zijn…. Internet via glasvezel in heel Hollands Kroon, zelfs de buitengebieden waar exploitanten als Ziggo geen schop in de grond wilden zetten. Nu lijkt er een kink in de glasvezelkabelplannen te komen.

In de uitvoerende fase loopt de planvorming momenteel mis. De coöpe­ra­tie Breed­band Hol­lands Kroon komt niet verder in de gesprekken met mogelijke partners. Inmiddels onderzoekt men of het mogelijk is om steun van de staat te ontvangen voor de aanleg van het project.

Di­rec­teu­ren Alexan­der op de Weegh en Cor­ry de Lan­ge zijn in de ge­sprek­ken met te­le­com­be­drijf KPN vast­ge­lo­pen. In sa­men­wer­king met KPN zou een deel van de aan­leg van het net­werk moe­ten worden gefi­nan­cie­rd. Ook gesprekken met in­ves­te­rings­fonds CIF, dat zich spe­ci­fiek richt op de aan­leg van glas­ve­zel­net­wer­ken, liepen op niets uit.

In eerste instantie gaat de coöpe­ra­tie zich nu richten op de zogenaamde ´witte adressen´.
Dit zijn adressen in het buitengebied van Hollands Kroon waar geen kabelaansluitingen zijn van de bestaande providers. De aanleg in deze gebieden kan worden gezien als een nutsvoorziening en dat mag met behulp van staatssteun. Door middel van renteloze leningen kan de staat de aanleg van het netwerk in de buitengebieden ondersteunen.

In totaal zijn er 1860 abonnees in de buitengebieden nodig om de businesscase voor staatssteun sluitend te maken. Op dit moment telt de coöperatie 1300 leden in het buitengebied. Kortom hier is nog het nodige werk aan de winkel. De plannen om nog dit jaar de schop in de grond te zetten voor het uitrollen van de glasvezelkabels kunnen daarom voor zeker een half jaar in de koelkast.

‘Star­ten met de aan­leg aan het ein­de van het jaar is door de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen niet meer haal­baar. We schat­ten in dat we on­ge­veer een half jaar no­dig heb­ben om de nieu­we weg in te slaan en de fi­nan­cie­ring en aan­leg voor te be­rei­den’, zo laat de di­rec­tie we­ten in haar brief aan de leden.

Laat meer zien
Back to top button