GemeentenieuwsNieuwsWieringermeer

College legt plan voor herstructurering Wieringerwerf voor aan raad

Plangebied Herstructurering WieringerwerfWIERINGERWERF – Wieringerwerf is een van de vier hoofdkernen in Hollands Kroon en heeft een belangrijke regionale functie. Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in deze kern op peil te houden, moeten er voor de toekomst van het dorp gerichte keuzes gemaakt worden voor de inrichting (herstructurering). De riolering in het oudste gedeelte van Wieringerwerf moet worden vervangen en is de aanleiding om ook andere zaken op te pakken. Om keuzes te maken wat opgepakt moet worden is het afgelopen half jaar met veel partijen gesproken. Dit heeft geleid tot een vlekkenplan dat op 23 mei is gepresenteerd aan inwoners en geïnteresseerden. Een vlekkenplan is een technische term om een globale indeling van een gebied inzichtelijk te maken.
Vlekkenplan Wieringerwerf
Bij de eerste bijeenkomst in januari van dit jaar werden inwoners en geïnteresseerden gevraagd hoe zij de toekomst van het dorp zagen. Meer dan 160 reacties zijn daarop binnengekomen. Deze zijn vervolgens verwerkt in een vlekkenplan, verdeeld in vier vlakken met aandachtspunten:

    1. Omgeving Terpweg: Sporten en leren in een duurzame omgeving (sport, recreëren, onderwijs en energie).
    2. Wonen in een leefbaar centrum (verbeteren verkeerssituatie, verblijfsgebied, leefbaarheid versterken, wonen en werken, shared space).
    3. Lelypark/Ovingestraat: Het park als ontmoetingsplek (park, wonen, zorg, cultuur, recreëren)
    4. Herbestemming waardevolle gebouwen (kerken, schoolgebouwen, cultuur, wonen, flexplekken, duurdere huur).

Bekijk hier het vlekkenplan voor Wieringerwerf.

Proces & planning
De gemeenteraad behandelt het onderwerp waarschijnlijk op 16 juni. De raad wordt voorgesteld om het vlekkenplan vast te stellen als basis voor de herstructurering. Daarna wordt het project verder uitgewerkt. Naar alle waarschijnlijkheid begint de uitvoering met het gebied ‘Terpweg’. We verwachten dat de totale herstructurering ongeveer tien jaar duurt.

Laat meer zien
Back to top button