NieuwsWieringermeer

Echtpaar Van Wieren-Post 60 jaar getrouwd

wedding-ringsMIDDENMEER – Met een ont­bijt verrasten de  kin­de­ren van Tji­be en An­kie van Wie­ren-Post hun ou­ders gis­te­ren. Zes­tig jaar ge­le­den trad het paar in het hu­we­lijk. Acht kin­de­ren heeft het stel. Dan zijn er ook nog zes­tien klein­kin­de­ren en vier ach­ter­klein­kin­de­ren.

Bin­nen Mid­den­meer is het echt­paar inmiddels di­ver­se ke­ren ver­huisd. Nu woont het paar aan de El­zen­hof. ,,Dit is een huis waar wij oud in kun­nen wor­den.” Want oud voe­len de twee 83-ja­ri­gen zich ze­ker nog niet. Ze kun­nen al­les nog zelf en gaan re­gel­ma­tig op pad met de auto en ca­ra­van. Deze zo­mer naar Ita­lië. ,,Dat gaat nog pri­ma. Ik ben ten­slot­te ge­trouwd met een uit­ste­kend chauf­feur.”

Laat meer zien
Back to top button