Agrarisch nieuwsNieuwsWieringermeer

Ener­gie Com­bi­na­tie Wie­rin­ger­meer in de prijzen

logo ECW NetwerkWIERINGERMEER – Ener­gie Com­bi­na­tie Wie­rin­ger­meer, de net­werk­be­heer­der voor nuts­voor­zie­nin­gen op agra­ri­sche en lo­gis­tiek be­drij­ven­ter­rein Agri­port A7 in Mid­den­meer, is in de prij­zen ge­val­len. Het bedrijf ontving tij­dens de te­lers­ver­kie­zing ‘Ran­king the Gro­wer’ een prijs voor haar stre­ven om in sa­men­wer­king met de glas­tuin­bouw- en an­de­re be­drij­ven ge­za­men­lijk voor­deel te ha­len.

“Dit is toch een stukje erkenning voor waar we de afgelopen 10 jaar allemaal mee bezig zijn geweest.” Dit zei Robert Kielstra, directeur van ECW Netwerk BV tijdens de prijsuitreiking van Ranking the Grower. Hij vindt het winnen van de prijs een groot compliment voor het bedrijf dat de glastuinbouwbedrijven op Agriport A7 bedient. “Dank voor het compliment en het feit dat wij dit werk als ECW Netwerk mogen uitvoeren”, zo zei hij.

Van alle inzendingen in de categorie ‘Overige collectieven’ bij de telersverkiezing van Ranking the Grower, springt ECW Netwerk ver boven de rest uit. Dit zei de jury letterlijk tijdens het jury-overleg waarin ze de ranking bepaalde.

Volgens de jury is ECW Netwerk een groot voorbeeld geweest voor alle energieclusters die later zijn ontstaan. Prijzenswaardig, zo noemt de jury het, is het feit dat ECW ook samenwerking zoekt met andere sectoren en of bedrijven, zoals de samenwerking met klanten als een datacenter en het aansluiten bij een windmoleninitiatief. Ook staat er wellicht een samenwerking tussen de bedrijven op Agriport A7 op stapel op het gebied van waterzuivering.

Een jury-lid beschreef het als ‘ongelooflijk wat ECW Netwerk BV allemaal doet’. ‘Als je op hun site kijkt, is het net alsof je op de site van Tennet zit te kijken, zo veel doen ze.’ De club telers op Agriport A7 had volgens de jury wel het grote voordeel dat ze samen op vrijwel hetzelfde tijdstip in een lege polder hun nieuwe bedrijven stichten. De jury: ‘Hier zie je de kracht van dat gelijkgestemde ondernemers elkaar op hetzelfde moment tegenkomen.’ Dat hebben ze echter voluit benut; van meet af aan hebben ze de samenwerking erg goed en zeer professioneel aangepakt, zegt de jury. ‘En dat moet ook, anders komt het er vaak niet meer van. Zo’n startpunt is dan meteen een goed vertrekpunt voor een vruchtbare samenwerking’, meent de jury.

John van Marrewijk, aandeelhouder binnen ECW Netwerk en directielid bij paprikakwekerij De Wieringermeer toonde zich blij verrast met de prijs. ‘Alle bedrijven in de Wieringermeer zijn heel individueel bezig op hun teeltbedrijf, echter, behalve dingen die buiten de teelt vallen, doen we gezamenlijk. Dat geeft heel veel kracht.’ Hij gaf aan dat sommige zaken die ECW Netwerk heeft opgepakt uit nood zijn geboren, maar dat zeker niet altijd het geval is. ‘ECW Netwerk blijft groeien in activiteit. Dit jaar en waarschijnlijk ook weer volgend jaar.’

Bron: www.sierteeltnet.nl

Laat meer zien
Back to top button