NieuwsWieringermeer

Gemeente aan zet in kwestie Planetenlaan

'De oude situatie aan de Planetenlaan waarbij nog geen sprake is van de opbouw. (Maart 2009)' - Foto: Google
‘De oude situatie aan de Planetenlaan waarbij nog geen sprake is van de opbouw. (Maart 2009)’ – Foto: Google

WIERINGERWERF – De kwestie aan de Planetenlaan heeft in 2016 een aantal wendingen gekregen. Zo werd het, door de ‘zure gekken’ uitspraak van burgemeester Jaap Nawijn, zelfs landelijk nieuws. De families Akkerman, Ackema en Lombaard voeren al jaren een juridische strijd tegen de familie Blijerveld en de gemeente Hollands Kroon. In een zitting op 19 oktober behandelde de Raad van State de beroepszaak die door de drie families werd aangespannen.

Op 7 december kwam de Raad van State met een tussenvonnis. Hierin roept zij de gemeente Hollands Kroon op uitvoerig te beargumenteren waarom er bouwkundige aanpassingen aan de draagconstructie zijn aangebracht door de familie Bleijerveld en de gemeente hier mee akkoord is gegaan. Deze veranderingen zijn in strijd met de door de gemeente goedgekeurde bouwtekening. Daarnaast brachten de families nog een aantal andere zaken naar voren in de beroepszaak. Hierin werden zij door de Raad van State in het ongelijk gesteld.

De gemeente Hollands Kroon komt met het tussenvonnis van de Raad van State mogelijk in een lastige spagaat terecht. Ze zullen, of middels argumenten moeten aantonen waarom de wijzigingen in de constructie zijn geoorloofd, of moeten handhaven volgens de verleende vergunningen en bijbehorende tekeningen. Eind januari verwacht de Raad van State uitleg van Hollands Kroon. De volledige uitspraak van de Raad van State is hier te lezen.

Laat meer zien
Back to top button