NieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Hoe hoog is de nood voor een nieuw AZC ?

Foto: ANP
Foto: ANP

HOLLANDS KROON – De laatste weken zijn de inwoners van Hollands Kroon gevraagd om mee te denken over een mogelijke plek voor een AZC. Diverse suggesties van burgers zijn hieruit naar voren gekomen. Maar hoe groot is de noodzaak nog voor een AZC?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft namelijk gisteren aan de gemeente Schagen laten weten dat een opvangcentrum in deze gemeente niet nodig is. De instroom van vluchtelingen blijft afnemen, waardoor extra huisvesting niet langer nodig is. Schagen heeft de planologische voorbereidingen meteen stopgezet. Wel blijft de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Petten gewoon bestaan.

Er zullen nu vragen komen vanuit de burgers of er dan nog wel nagedacht moet worden over een plaats voor een AZC in Hollands Kroon. In de Schager Courant van 31 augustus was burgemeester Jaap Nawijn daar nog heel duidelijk over.  ‘Naar ver­wach­ting zal de ge­meen­te­raad op 22 no­vem­ber de knoop over de lo­ca­tie de­fi­ni­tief door­hak­ken. Wan­neer de keu­ze is ge­maakt, ligt het aan het COA of, en zo ja wan­neer, er een spa­de in de grond wordt ge­zet om te gaan bou­wen. De in­stroom lijkt nu mee te val­len, maar is gril­lig en on­ze­ker. Ze is niet te voor­spel­len, net als dag­koer­sen. Het COA sluit nood­op­vanglo­ca­ties en heeft azc’s no­dig voor kwa­li­ta­tief be­te­re op­vang. Door nu een plek aan te wij­zen, heeft Hol­lands Kroon haar huis­werk ge­daan en is voor­be­reid op wat ko­men gaat.’

Laat meer zien
Back to top button