GemeentenieuwsNieuwsPolitiekWieringermeer

Hollands Kroon verbetert financiële positie

Hollands Kroon heeft haar financiële positie verbeterd. Als de jaarrekening over 2015 is vastgesteld, is de algemene reserve gestegen tot ruim 11 miljoen euro.

Dat is nodig ook, want er staat een aantal grote uitgaven op stapel. De reserve is gegroeid, mede dankzij een positief saldo in het sociaal domein van 3 miljoen euro.Er zijn meerdere redenen voor het positief saldo in het sociaal domein. Zo is het Rijk in haar bijdrage uitgegaan van het jaar 2013. Die bijdrage verschilt van de zorg die daadwerkelijk nodig bleek te zijn in 2015. Ook is door de integrale aanpak van de wijkteams sinds 2015 meer maatwerk bereikt in de zorg. Daarmee is het gebruik van dure zorg waar mogelijk vermeden.
Onzekerheden
Er zijn onzekerheden over huidige en toekomstige uitgaven binnen het sociaal domein. Te denken valt aan de hoogte van de uitvoeringskosten, zoals de ondersteuning van de wijkteams in 2016 en 2017. Ook is nog geen zekerheid over de bijdrage van het rijk voor de komende jaren. Tot slot is er op dit moment nog geen duidelijkheid over een juridische uitspraak met betrekking tot regie op het voeren van het huishouden. Daarom kiest het college er voor de gemeenteraad voor te stellen het positief saldo op het sociaal domein zo veel mogelijk te reserveren voor de doelgroepen binnen het sociaal domein. In september evalueren de gemeenteraad en het college over het dit jaar ingezette zorgbeleid.

Fusievoordelen
De algemene reserve kon in 2015 ook flink groeien door toevoeging van het restant van de herindelingsvergoeding die de gemeente ontving van het Rijk. Dat geld bleef over omdat de fusievoordelen adequaat zijn benut. Daarnaast is de opbrengst van de laatste Nuon-aandelen die Hollands Kroon bezat, aan de algemene reserve toegevoegd.

Noordkop
De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft de gemeenteraad geadviseerd akkoord te gaan met een investeringsagenda van 30 miljoen euro voor het verbeteren van de infrastructuur en toeristische kwaliteit in de Noordkop. Daar vloeit voor Hollands Kroon een verplichting uit voort van ruim 4 miljoen euro.Wethouder Meskers: “Het jaar 2015 sluiten we positief af. Onze financiële positie is zonder meer degelijk. Dat is een compliment aan de gemeenteraad, aan onze organisatie, aan onze inwoners en het verenigingsleven, die alle veranderingen voortvarend oppakken. Het gaat goed, maar we moeten alert blijven. Hoe dan ook; zoals we er nu voor staan, zijn we weerbaar voor de toekomst.”

Laat meer zien
Back to top button