Ingezonden brievenKijk op de polderNieuwsOpinieWieringermeer

Ingezonden brief: ‘Agri++, het einde van een agrarisch tijdperk’ door Werkgroep Gebiedsplan Wieringermeer

Als je, komende vanuit Hoorn, via de A7 de Wieringermeer inrijdt, is er van het oneindige uitzicht over de uitgestrekte akkers in onze polder weinig meer over. Gigantische kassencomplexen en logge datacenters vormen samen de nieuwe entree van de Wieringermeer. Als je ’s avonds vanuit Wieringerwerf of Middenmeer richting Agriport kijkt, is het alsof daar een stad is verrezen. De rode lampen boven in de windturbines knipperen, de witte felle lampen bij de datacenters branden alsof hun leven ervan afhangt en boven de kassen hangt een enorme oranje waas van licht.

Door de bouw van kassencomplexen en datacenters is er sprake van verharding van een oppervlakte van meerdere hectares en als het aan het college ligt, komen er nog meer datacenters, kassen en niet nader genoemde vormen van industrie bij. Het gevolg is een niet duurzaam, groot verhard blokkendozen landschap.

De agrariërs, wiens land en daarmee toekomst in deze tijd van landhonger wordt ontnomen, werden niet geïnformeerd. Na Microsoft kwam Google maar van burgerparticipatie was geen sprake. Op het laatste moment lukte het een groot aantal agrarische ondernemers toch nog om zienswijzen in te dienen en tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 18 juni 2019 heeft een aantal van hen ingesproken. De raad luisterde, hoorde en stemde in met het amendement van de VVD; de gemeente moest nu echt met de agrariërs in gesprek, zeker ook met de pachters en zij moest zich verdiepen in de zienswijzen die waren ingediend.

De stakeholdersavonden en -middagen die daarop volgden in december 2019, werden georganiseerd door adviesbureau BVR, hetzelfde adviesbureau dat het gebiedsplan had opgesteld. De genodigden herkenden zich totaal niet in het niet onafhankelijke advies wat hieruit volgde. De pachters zijn tot op de dag van vandaag (27 februari 2020) nog steeds niet gehoord en het is onbekend wat er met de zienswijzen is gebeurd. Ook op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen tijdens de stakeholders-bijeenkomsten, is tot op heden, bijna 3 maanden later, nog geen reactie gekomen.

  • Hoe zit het met de straling van de datacenters? De gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam hebben juist vanwege de straling de bouw van datacenters een halt toegeroepen;
  • In het gebiedsplan staat dat de verkeersveiligheid niet als problematisch wordt ervaren, maar tijdens de stakeholdersbijeenkomsten werden de verkeersonveiligheid en de slechte staat van de (buiten)wegen veelvuldig genoemd door de aanwezigen;
  • Wat kunnen we doen aan de lichtvervuiling die veroorzaakt wordt door de kassen? De hemel kleurt ’s avonds oranje boven Agriport en de biodiversiteit wordt aangetast;
  • Staat er een sloopbeding opgenomen in de bouwcontracten van de datacenters? Immers, de wereld ziet er over 5 jaar heel anders uit, wellicht hebben we dan veel minder opslagruimte nodig en zijn deze gebouwen overbodig;
  • De pachters kunnen hun land onvrijwillig kwijtraken, hun erf en gebouwen zijn dan niets meer waard. Worden zij hiervoor gecompenseerd?
  • Er ligt een energie-opgave, in 2050 moeten wij energieneutraal zijn maar de energie die wordt opgewekt door de windturbines is nu al niet voldoende voor alleen de datacenters, laat staan voor de huishoudens. Daarbij komt dat de restwarmte van de datacenters op dit moment gewoon de lucht in gaat, daar wordt niets nuttigs mee gedaan, ondanks eerder gedane toezeggingen;
  • Dan zijn er de wegen die de titel Cultuur Historische Hoofdstructuur krijgen toebedeeld, met allerlei restricties als gevolg, maar niemand kan vertellen welke dit precies zijn, behalve dan dat de bedrijven die daar gevestigd zijn niet veel verder mogen uitbreiden. Die bedrijven kunnen zich niet verder ontwikkelen, gaan daardoor op slot en zullen in waarde verminderen;
  • Waarom wordt De Robbenplaat niet eerst volgebouwd? Die staat al 20 jaar half leeg;
  • Als laatste het zoute kwelgebied. Dat wordt verzilting van het bollengebied genoemd, maar er is helemaal geen sprake van verzilting. Dit is een kwelgebied, en wie zich een beetje verdiept in de historie van de polder, ziet dat dit al 75 jaar zo is. Er wordt nu een probleem verzonnen voor een onnodige oplossing, die ook weer ten koste gaat van vele hectares landbouwgrond.

Agri++ betekent niet alleen het einde van een agrarisch tijdperk maar ook het einde van een manier van leven die al drie generaties voortduurt. Voor hen die hun land en daarmee hun toekomst kwijtraken, aangezien zij nergens anders meer in Nederland kunnen boeren i.v.m. de alom heersende landhonger. En voor hen wiens boerderij en/of bedrijf zich opeens, ongevraagd, in een Cultuur Historische Hoofdstructuur bevindt. Met de komst van Agri++ wordt het de vierde generatie agrariërs wel heel moeilijk gemaakt.

Telkens weer blijkt dat er geen draagvlak is voor Agri++. Tijdens de raadsvergaderingen, tijdens de openbare fractievergaderingen, tijdens de stakeholdersbijeenkomsten, op sociale media en in de krant. Het lijkt niet te willen beklijven bij het college. Onze boodschap is duidelijk: Stop de bouw van datacenters en kassen! Stop met het afpakken van waardevolle landbouwgrond! Handen af van de polder! Genoeg is genoeg!

Werkgroep Gebiedsplan Wieringermeer

Laat meer zien
Back to top button