NieuwsWieringermeer

Kleur voor de deur weer van start

MIDDENMEER – Gisteren was de aftrap van de zesde editie van het bloembollenproject ‘Kleur voor de deur’. Door middel van sponsoring van plaatselijke ondernemers worden jaarlijks de dorpskernen van de polder opgefleurd. Dit gebeurt  on­der lei­ding van ho­ve­niers­be­drijf Ja­ca­ro­deo uit Mid­den­meer

‘Het fij­ne aan bloe­men is dat ze ko­men en gaan. Als het echt koud is en men­sen de win­ter he­le­maal beu zijn, dán ko­men de eer­ste kro­kus­sen op’, al­dus Jac van der Geer in de Schager Courant. ‘We zijn be­gon­nen in de pe­ri­o­de dat ge­meen­ten steeds min­der bud­get had­den voor groen­voor­zie­ning. Ze lie­ten heel veel ver­gras­sen. Zon­de van het open­baar groen, want we heb­ben een prach­tig streek­pro­duct waar men­sen blij van wor­den. Bol­len zie je voor­al op de vel­den. Wij ha­len ze naar de men­sen toe.’ Bij goede weersomstandigheden worden er vandaag in Kreileroord bollen gepland.

Laat meer zien
Back to top button