NieuwsVerenigingsnieuwsWieringermeer

KVG vol aandacht bij lezing Waterschapbestuurder Veenman

“Loco dijkgraaf van het Waterschap Rob Veenman wordt bedankt door voorzitster Paulien
Deijkers’ – Foto: Aangeleverd

SLOOTDORP –  Maandagavond 16 september was loco-dijkgraaf Rob Veenman op uitnodiging van het K.V.G. Wieringermeer gastspreker voor vele dames en enkele heren in dorpshuis “Ons Tweede Thuis” in Slootdorp.

Aan de hand van duidelijk beeldmateriaal liet hij zien hoe het Hollandse leefgebied in de loop van de geschiedenis wist te ontkomen aan het steeds terugkerende water. Door droogmakerijen en inpolderingen werd heel veel land overwonnen op de zee. Met het graven van kanalen en bouwen van molens en gemalen werd de waterhuishouding
beheersbaar gemaakt. Er kwamen dijken die in de loop van de jaren verstevigd moesten worden na doorbraken en stormvloeden. Sluizen hielden de waterspiegel op peil en zorgden voor een scheiding tussen zout en zoet, drinkbaar water. Overtollig water kon opgevangen worden in boezems. Maar rampen bleven door extreme weersomstandigheden niet uit. Dat leidde er toe dat er enorme projecten als het Deltaplan werden uitgevoerd. Niet alleen is er bescherming tegen de zee noodzakelijk; ook de gebieden rond de grote rivieren zijn kwetsbaar en kan het water voor veel
overlast zorgen. Reden om de dijken niet alleen te verhogen, maar vooral ook te verstevigen in de breedte. Het gevaar kan tweeledig zijn; teveel watertoevoer uit het binnenland én onveilige dijken na langdurige droogte waardoor deze scheuren gaan vertonen en weg kunnen schuiven. De doorbraak in de droge zomer van 2003 bij Wilnis was dan ook de aanleiding om alleen nog maar te bouwen boven maaihoogte. Het IJsselmeer is een belangrijk reservoir voor onze watervoorziening. Het Waterschap is er zeer actief om het peil op de juiste hoogte te houden en het zoute water buiten te
sluiten. In nieuwbouwwijken wordt rekening gehouden met waterpartijen om regenwater na heftige buien af te voeren en zo het rioolstelsel te ontzien. Geadviseerd wordt om in te zetten op groene tuinen en verharde bodems zoveel mogelijk tot een minimum te beperken.

Met tal van voorbeelden op het gebied van water keren, water beheren, water zuiveren en het beheren van wegen, gaf de heer Veenman een beeld van de activiteiten van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bij de volgende waterschapsbelasting-aanslag zal in ieder geval voor de leden van het KVG met veel meer begrip de portemonnee getrokken worden. Het Waterschap is voor het bewonen van ons lage land letterlijk van levensbelang!

Laat meer zien
Back to top button