BedrijvennieuwsGemeentenieuwsNieuwsWieringermeer

Meer kassen op Agriport

Foto: Middenmeer.nl

MIDDENMEER – Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders gaat ak­koord met een be­stem­mings­plan­wij­zi­ging voor aan de Tus­sen­weg 5-7 bij Mid­den­meer. Hier komt, na de wijziging in het bestemmingsplan, ruim­te voor cir­ca vijf­tig hec­ta­re glas­tuin­bouw.

Op het perceel zat nog een woonbestemming. De ontwikkelaar wil dit veranderen in glastuinbouw, zodat het mogelijk wordt om er een waterbassin te realiseren. B&W staan positief tegenover de wijziging mits er geen bezwaren worden ingediend tegen het plan.

Laat meer zien
Back to top button