NieuwsWieringermeer

Mishandeling van vriendin in stomdronken toestand

RechtbankWIERINGERWERF – De 24-ja­ri­ge M.S. uit Wie­rin­ger­werf is we­gens mis­han­de­ling van zijn vrien­din ver­oor­deeld tot een werk­straf van der­tig uur en twee we­ken voor­waar­de­lij­ke cel­straf. Zo­wel de rech­ter als de of­fi­cier van jus­ti­tie maak­ten zich zor­gen over de pro­ce­shou­ding van de man. Tijdens het proces zei S. dat hij al­leen ge­pro­beerd had zijn vrien­din te kal­me­ren, na­dat zij pa­nie­ke­rig had ge­re­a­geerd na slecht nieuws uit haar va­der­land Sy­rië.

De vriendin had op 21 sep­tem­ber aan­gif­te ge­daan. Ze ver­klaar­de dat ze in het ver­le­den va­ker door de man was mis­han­deld. De laatste keer gebeurde dit op het het par­keer­ter­rein bij su­per­markt Deen aan de Terp­straat. S. sloeg haar in haar ge­zicht, heeft haar be­spuugd en aan de ha­ren ge­trok­ken. Tevens schold hij haar uit voor hoer en liet daar­bij zijn ge­slachts­deel zien. Twee ge­tui­gen had­den al­les waar­ge­no­men.

 

Ook heeft S.tijdens het proces aangegeven dat hij die dag een li­ter wod­ka op had. De rechter hield hem voor dat nor­ma­le men­sen dan niet meer in staat zijn om precies te vertellen wat er is gebeurt.

Laat meer zien
Back to top button