GemeentenieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

Motie van treurnis voor ‘ zure gekken’ uitspraak Nawijn

Foto en fotoberwerking: De Meerpeen/Bügel
‘En alles blijft bij het oude….’ – Foto en fotobewerking: De Meerpeen/Bügel

HOLLANDS KROON – De kogel is door de kerk in geval van de onbehoorlijke burgemeester. Voor wie het nog niet had zien aankomen; alles blijft bij het oude! En de boodschap van de raad luidt: ‘Niet meer doen Jaap’. Door middel van een motie van treurnis wordt Nawijn bij de volgende raadsvergadering op zijn vingers getikt.

Maar hoe nu verder? Kan burgemeester Nawijn het college nog vertegenwoordigen in de kwestie aan de Planetenlaan die onder zijn portefeuille valt? Dit is iets wat gezien de ‘zure gekken’ uitspraak, de geweigerde excuses en de aangiftes tegen Nawijn nog eens nader bekeken dient te worden. Het zal toch niet zo zijn dat de geschoffeerde burgers opnieuw met dezelfde bestuurder te maken krijgen. Dat zou, om het maar eens plat te formuleren, een middelvinger van de gemeenteraad richting de inwoners zijn. Dus naast de motie van treurnis heeft de raad in de komende  raadsvergadering nog wel meer te bespreken over de gevolgen van deze beslissing.

De verklaring van de gemeenteraad:

Uitspraken burgemeester Nawijn

De gemeenteraad van Hollands Kroon is geschokt door de uitspraken van burgemeester Nawijn na afloop van de raadsvergadering van 25 oktober. In deze uitspraken zijn inwoners met naam genoemd en op zeer onheuse wijze bejegend.

De raad betreurt in hoge mate de handelwijze van burgemeester Nawijn. Zijn handelen is schadelijk voor de inwoners in kwestie, doet afbreuk aan het ambt van burgemeester, afbreuk aan het aanzien van zijn persoon, en straalt bovendien negatief af op de gehele gemeenteraad. Daarnaast zijn de uitspraken in flagrante tegenspraak met de kernwaarden van de gemeente waaronder respect (voor elkaar).

De fractievoorzitters hebben de handelwijze van de burgemeester in handen gelegd van de vertrouwenscommissie (deze commissie van raadsleden beoordeelt het functioneren van de burgemeester) die dit incident verder procedureel afhandelt.

De raad gaat ervan uit dat de uitspraken een eenmalige oprisping betreffen en in de toekomst achterwege blijven. Vanwege dit eenmalige betreurenswaardige incident stelt de raad in meerderheid dat er geen dwingende redenen zijn om het vertrouwen in burgemeester Nawijn op te zeggen.

De gemeenteraad zal bovenstaande met een motie van treurnis in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen.
De gemeenteraad Hollands Kroon

Laat meer zien
Back to top button