Er op uitNieuwsWieringermeer

Open dag Biesheuvel Knoflook

Boek verse knoflookSLOOTDORP – Di­rec­teur Ar­jan Bies­heu­vel van Bies­heu­vel Knof­look ver­wacht dat er zaterdag 4 juni en­ke­le hon­der­den men­sen een kijk­je ko­men ne­men tij­dens de open dag van het be­drijf en de te­ge­lij­ker­tijd ge­hou­den streek­markt.

Aan de Wes­ter­terp­weg 35 in Sloot­dorp opent de knoflookteler tussen 10.00 en 17.00 uur zijn deuren. Daar­naast zijn er ver­schil­len­de col­le­ga’s uit­ge­no­digd voor een ‘mi­ni-streek­markt’. ,,Zo zijn er kaas­jes van Kaas­boe­de­rij Koop­man, Op­per­doe­zer Ron­des van te­ler Hero Stam, pa­pri­ka’s van Ba­rend­se, knol­sel­de­rij van Boer Ted en laat Wil­lem Koop­man ’de bes­te pin­da­kaas van Noord-Hol­land’ proe­ven.
Ook Koolen Cham­pig­nons is aan­we­zig en de Heer­lij­ke Koe biedt vleespak­ket­ten aan. Lex Sijt­s­ma komt met ijs­berg­sla en Ru­dolph Hop­mans neemt plan­ten mee. Ver­der zijn er nog ver­se aard­bei­en en ijs van Can’s Fruit en lo­ka­le de­li­ca­tes­sen van het Wie­rin­ger Pak­huis. En na­tuur­lijk zijn onze ei­gen ver­se knof­look­pro­duc­ten ver­krijg­baar”, laat Bies­heu­vel we­ten.

Van­avond wordt het re­cep­ten­boek ‘Ver­se knof­look’ ge­pre­sen­teerd. Mor­gen is het ook ver­krijg­baar. Vanwege de verwachtte drukte wordt be­zoe­kers ver­zocht op de fiets te ko­men.

Laat meer zien
Back to top button