NieuwsWieringermeer

Oppositiepartijen halen agendapunt over uitbreiding B1 op Agriport van de agenda

HOLLANDS KROON – Tijdens het presidium hebben de oppositiepartijen het agendapunt over de bestemmingsplanwijziging van gebied B1 van de agenda gehaald. Concreet betekend dit dat het agendapunt niet behandeld zal worden tijdens de raadsvergadering van 27 mei. In een latere raadsvergadering opnieuw geagendeerd zal worden. In ieder geval zal gewacht worden op de datacenterstrategie van de provincie Noord-Holland en is het verzoek gedaan om eenduidige informatie vanuit het college.

Insprekers die zich hadden aangemeld voor het inpreekuur van de gemeenteraad op 25 mei hebben inmiddels van de griffie een mail ontvangen. De griffie zal de insprekers op de hoogte houden van de ontwikkelingen en aangeven wanneer het onderwerp weer op de agenda komt, zodat ze dan alsnog in kunnen spreken.

Laat meer zien
Back to top button