NieuwsWieringermeer

Provincie wil meer tijd voor aanpak datacenters: zorgen over watergebruik blijven

Een bijdrage van mediapartner NH Nieuws

WIERINGERMEER – De provincie zegt meer tijd nodig te hebben om een complete datacenterstrategie voor Noord-Holland te maken. Voorstellen om onder meer duidelijkheid te krijgen over het watergebruik werden tijdens een door JA21 aangevraagd debat weggestemd. Toch zijn de zorgen bij veel partijen nog lang niet weg. 

Volgens de coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en GroenLinks was een debat eigenlijk niet nodig geweest. Op eerdere vragen van onder andere de PVV, VVD, ChristenUnie en het CDA waren al antwoorden gekomen.

En die werden vandaag opnieuw herhaald door gedeputeerde Cees Loggen (VVD). “Er is veel paniek, wat feitelijk niet nodig is. Er worden geen chemicaliën aan het geloosde water toegevoegd, alleen zout. Bovendien gaan niet wij daarover, maar het waterschap. Verder verbruiken de datacenters 0,6% van al het drinkwater en hebben inwoners altijd voorrang.”

Uit een onderzoek dat vorig jaar in opdracht van de provincie was uitgevoerd, bleek dat veel datacenters slechts deels of helemaal geen openheid van zaken wilden geven over het watergebruik omdat het bedrijfsgevoelige informatie zou zijn. Iets wat tot veel wantrouwen leidde bij verschillende partijen.

Geen tijdelijke stop op datacenters
Maar moties om er wat aan te doen haalden het niet. Zoals die van JA21 om meer duidelijkheid te krijgen over het gebruik van chemicaliën in koelwater dat door datacenters wordt geloosd. Maar ook een voorstel van DENK en 50PLUS/PvdO om meer openheid af te dwingen bij de techbedrijven werd weggestemd. Net als een motie van de Partij voor de Dieren om een tijdelijke stop toe te passen op de procedures op nieuwe datacenters.

Gedeputeerde Loggen benadrukte dat de provincie al langer bezig is met een datacenterstrategie voor alle 57 datacenters in Noord-Holland. Hierin wordt gekeken naar de toegevoegde waarde, maar ook naar onder meer energieverbruik, waterverbruik en hoe gebouwen passen in de omgeving. “Maar dat er wordt gezegd dat we niet weten wat er aan de hand is, werp ik verre van me.” Zijn collega Ilse Zaal (D66) vult aan: “We willen het zorgvuldig doen, daarom heeft het tijd nodig.”

De zorgen bij de meeste oppositiepartijen zijn er niet mee weggenomen. Het streven is dat de datacenterstrategie nog voor het zomerreces wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

 

Laat meer zien
Back to top button