BedrijvennieuwsNieuwsWieringermeer

Raad van Sta­te : Nieuwbouw Aldi Wieringerwerf mag door

‘De eerste palen in de grond voor de nieuwe Aldi’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF –  De Raad van Sta­te heeft het be­roep van Deen en Hema te­gen de wij­zi­ging van het be­stem­mings­plan on­ge­grond ver­klaard. Daardoor is er definitief groen licht voor de nieuwbouw van het nieuwe filiaal de Aldi aan het Ingenieur Smedingsplein.

Deen en Hema wa­ren naar de hoog­ste be­stuurs­rech­ter ge­stapt om de ver­gun­ning die de ge­meen­te Hol­lands Kroon aan Aldi heeft ver­strekt, in­clu­sief de aan­leg van tach­tig par­keer­plaat­sen, aan te vech­ten. De partijen be­twis­ten de nood­zaak van ver­plaat­sing plus be­hoef­te aan een nieu­we Aldi-su­per­markt in Wie­rin­ger­werf. Ver­der stel­len zij dat de nieuw­bouw­lo­ca­tie geen deel uit­maakt van het win­kel­ge­bied, dat in hun ogen com­pact en aan de Terp­straat moet blij­ven. Dat meldt de Schager Courant.

Hol­lands Kroon ziet de ves­ti­ging van Aldi op de nieuwe locatie juist als ver­ster­king van het win­kel­hart. In de ogen van de ge­meen­te wordt een be­ter be­reik­ba­re su­per­markt ge­re­a­li­seerd, die tot een nieu­we pu­blieks­trek­ker kan uit­groei­en.

 

Laat meer zien
Back to top button