BedrijvennieuwsNieuwsWieringermeer

Rond­lei­din­gen bij ja­ri­ge HVC

logo_hvcMIDDENMEER – De HVC (Huis­vuil­cen­tra­le) houdt za­ter­dag 2 en zon­dag 3 juli in het ka­der van het 25-ja­rig be­staan rond­lei­din­gen voor pu­bliek op haar lo­ca­ties in Mid­den­meer en Alk­maar. Be­lang­stel­len­den kun­nen in Mid­den­meer een kijk­je ne­men bij de ver­gis­tings­in­stal­la­tie, waar van gft-af­val groen gas en com­post wordt ge­maakt. In Alk­maar wordt ge­toond hoe ener­gie wordt op­ge­wekt uit res­taf­val. De rond­lei­din­gen zijn al­leen toe­gan­ke­lijk voor men­sen van­af twaalf jaar, die goed ter been zijn. Op­ge­ven kan via www.hvcgroep.nl/kijkdagen.

Laat meer zien
Back to top button