NieuwsRegionaal nieuws

Simon Wagemaker krijgt veilingklok lopend

logo vismarktDEN OEVER – Simon Wagemaker is de ‘held’ van de Zee­ver­se Vis­markt in Den Oe­ver. Of de ‘Ein­stein’, zo­als som­mi­gen hem bij de Oe­ver­se vis­af­slag in­tus­sen ook al noe­men. Si­mon Wa­ge­ma­ker (21) kreeg na bij­na tien jaar van in­ac­ti­vi­teit de oude, door in­ter­net af­ge­dank­te, elek­tri­sche vei­ling­klok weer aan het lo­pen. ,,Ja, dat heeft aar­dig wat bloed, zweet en tra­nen ge­kost.’’ Wa­ge­ma­ker heeft er alle ver­trou­wen in dat het goed komt. En de vei­ling­klok vol­gen­de week za­ter­dag – 18 juni – of­fi­ci­eel in ge­bruik kan wor­den ge­no­men voor ver­koop aan toe­ris­ten en dag­jes­men­sen.

Een dag die na maan­den­lang zwoe­gen in zicht komt. Via spon­sors wer­den en­ke­le dui­zen­den eu­ro’s geïn­ves­teerd om de be­no­dig­de on­der­de­len en ap­pa­ra­tuur voor de vei­ling­klok te be­mach­ti­gen. ‘Ein­stein’ Wa­ge­ma­ker kreeg de klok, waar­op on­der meer de aan­ge­bo­den vis­soor­ten, kilo- plus ver­koop­prij­zen staan en die is ge­kop­peld aan veil­ta­fels met knop­jes voor ko­pers, aan de praat. ,,Het wordt een span­nen­de och­tend. De klok is een ge­vaar­te, weegt hon­derd kilo. Die kon ik niet mee naar huis ne­men om te kij­ken of het ook écht werk­te.’’

Laat meer zien
Back to top button