NieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Samenloop voor hoop onvergetelijk

´Anouk Geertsma op Samenloop voor Hoop 2016´ - Foto: Michel Geertsma
´Anouk Geertsma treedt op tijdens de  Samenloop voor Hoop´ – Foto: Michel Geertsma

WIERINGERWAARD – Sa­men­loop voor Hoop in Hol­lands Kroon is een groot succes geworden. In Wie­rin­ger­waard werd op en­ke­le tien­tjes na 45.000 euro op­ge­haald. Groot: ´Ik heb er het vol­ste ver­trou­wen in dat het geld goed wordt be­steed.´
Be­stuurs­lid Con­ny Bur­gers maak­te het eve­ne­ment mee in Enk­hui­zen en en­thou­si­as­meer­de een groep vrij­wil­li­gers in Hol­lands Kroon. ´We zijn op ver­schil­len­de plaat­sen gaan kij­ken om er­va­ring op te doen. Wij heb­ben het groots op­ge­zet, met spel­le­tjes, ten­ten en mu­ziek. Er is voor ie­der wat wils,´ al­dus een te­vre­den voor­zit­ter Wim Groot.

Er lo­pen zo­veel ver­schil­len­de teams mee, van vrien­den­groe­pen tot be­drij­ven. De saam­ho­rig­heid groeit. In de aan­loop naar dit week­end za­mel­den som­mi­ge teams ex­tra geld in door een dans­avond of een di­ner te or­ga­ni­se­ren. Een me­vrouw kon van­we­ge haar ziek­te niet mee­lo­pen, maar heeft voor alle kin­de­ren van een ba­sis­school de kaar­sen­zak­ken ge­fi­nan­cierd.

Laat meer zien
Back to top button