NieuwsWieringermeer

Straks wellicht einde aan lichthinder windmolens

HOLLANDS KROON – Er wordt gewerkt aan een systeem om de (rode)lichthinder van de windmolens in de Wieringermeer te beperken. De rode verlichting van de windmolens van Windpark Wieringermeer roept weerstand op. Deze zogenaamde obstakelverlichting is verplicht. De verlichting moet bijdragen aan de vliegveiligheid. Op donderdag 25 februari heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Hierin wordt de regering gevraagd om binnen twee jaar de lichthinder van windmolens weg te nemen. In dit memo staat de stand van zaken. Eerder bent u geïnformeerd met de beantwoording AW PV-2009 in maart 2020.

Verlichting met transponder
Op dit moment hebben windmolens permanente verlichting. Het gaat om windmolens met een tiphoogte hoger dan 150 meter. Het is de bedoeling dat de verlichting straks alleen aangaat als er een vliegtuig in de buurt komt. Daarvoor krijgen vliegtuigen een transponder, vaak is die al aanwezig. Daarmee zendt het vliegtuig een signaal uit. Windmolens met een ontvanger schakelen automatisch de verlichting aan.

Deze vorm van verlichting is in Duitsland uitgebreid getest. Voor een groot deel is de lichthinder weggenomen. In Duitsland wordt de verplichting voor dit systeem ingevoerd. De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd dit systeem binnen twee jaar mogelijk te maken. Daarvoor is juridische verankering nodig en wijzigingen in de informatiebladen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Windpark Wieringermeer
De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is positief over deze ontwikkeling. Deze branchevereniging van de windsector wil de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Hetzelfde geluid horen we van Windpark Wieringermeer. Het windpark ziet goede kansen voor de invoering van deze vorm van verlichting en wil dit verder onderzoeken.

Landelijke werkgroep
Er is een landelijke werkgroep obstakelverlichting. In dat overleg zitten een aantal provincies, ministeries, de NWEA en de ILT. Daarnaast is er in IPO verband een overleg van projectleiders windenergie bij de verschillende provincies. We zijn via de provincie Noord-Holland aangehaakt op (toekomstige) ontwikkelingen.

Lokaal maatwerk
Windpark Wieringermeer bevindt zich in de buurt van laagvlieggebied Wieringermeerpolder. De mogelijke gevolgen voor het gebruik van de helikopters van Maritiem Vliegkamp De Kooy vraagt om een nadere verdieping. Dat geldt ook voor het aan- en uitgaan van de verlichting door de nabijheid van deze helikopters. Hierover gaan we in gesprek met Windpark Wieringermeer en de provincie Noord-Holland. De gemeente informeert de raad zodra er meer bekend is over het tijdpad voor de invoering van het transponder systeem.

Laat meer zien
Back to top button