Agrarisch nieuwsNieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Veel interesse voor inzet garnalenresten in de landbouw

160707_jeroen_noot_gpnhn-1854
Foto: Greenport NHN

HOLLANDS KROON – Tijdens de open dag van SPNA in Kollumerwaard presenteerden GreenPort NHN en Projecten LTO-Noord het project Blauw Afval, Groene Waarde aan agrariërs, adviseurs en andere belangstellenden. In dit project wordt in een aantal pilots het restafval uit de garnalenvisserij (garnalendoppen) ingezet in de bollen- en pootgoedteelt als bodemverbeteraar. Uit de pilots moet een praktische en economisch haalbare werkwijze komen, die bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouw in het Waddengebied. Visserij en landbouw versterken elkaar hiermee.

Het project mag op veel belangstelling rekenen. Gedurende de dag werden een paar honderd belangstellenden geïnformeerd over het project. Jeroen Noot van Greenport Noord-Holland Noord: “Het is opvallend te zien hoeveel positieve reacties we krijgen. Agrariërs stellen hierbij praktische vragen over de toepassing van de garnalenresten. Voor ons zijn die vragen waardevol om de pilots aan te scherpen.”

Gerard Korthals, die vanuit de Wageningen Universiteit verbonden is aan het project, lichtte gedurende de dag in highlight sessies en een minisymposium toe welke kennis er al is over de toepassing van garnalenresten in de landbouw. Zo is uit eerder onderzoek van onder meer de WUR gebleken dat chitine een sterk effect heeft op de diversiteit van de bodemecologie. Interessant hierbij is dat chitine een positieve werking heeft op een aantal goede bacteriën in de bodem, die een rol hebben bij het bestrijden van o.a. wortelknobbelaaltjes. Bekijk hier zijn powerpointpresentatie.

Bodemgezondheid
Door een slimme inzet van chitine, eventueel in combinatie met andere reststromen kan zo gestuurd worden op een gezonde bodemecologie. De gedachte hierbij is dat een gezonde bodem ook een weerbare bodem is, die goed in staat is foute bacteriën en schimmels te onderdrukken. Peter Baltus: “Ik zie dat agrariërs zich steeds meer bewust zijn van het belang van een goede bodemgezondheid en dat zij hierbij zoeken naar toepassing van duurzame of biologische middelen. Toepassing van garnalenresten past prima in dit beeld.”

Pootgoedaardappelen
Met een kleine delegatie werd de pilotlocatie in Hornhuizen bezocht, waar Thomas Pollema van SPNA toelichting gaf over het gebruik van de garnalenresten in de praktijk. Op deze locatie, is pootgoed aangeplant, waarbij de garnalenresten in verschillende vormen en doseringen zijn toegepast. Hierbij is ook gevarieerd in de dosering van de hoeveelheid stikstof, omdat de garnalenresten naast chitine ook stikstof bevatten. Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken waren er duidelijk verschillen te zien in de stand van het gewas. De resultaten van de pilot worden in het najaar verwacht.

Bollenteelt
Naast de pilots in pootgoed, worden in het project ook pilots gehouden in de bollenteelt, waarbij Proeftuin Zwaagdijk de proeven begeleidt. Op dit moment ligt er een pilot met lelies in Den Helder. De eerste resultaten komen naar verwachting dit najaar beschikbaar. In het najaar start een tweede pilot in de tulpenteelt. Op 24 augustus wordt tijdens de open dag lelieteelt bij de Floratuin in Julianadorp meer informatie gegeven over de pilot in de lelieteelt.

 

Laat meer zien
Back to top button