NieuwsWieringermeer

Verzoek voor hotel 300 flexwerkers op Agriport

Nieuwe-autos-NLMIDDENMEER – Uitzendbureau NL Jobs heeft een principe verzoek ingediend bij de gemeente voor de bouw van een hotel voor 300 flexwerkers. De bouw zou plaats moeten vinden op Agriport. Het college staat positief tegenover de bouw van een hotel aan de zuidrand van het agrarisch bedrijventerrein.

In Noord-Hol­land-Noord is er nog al­tijd een te­kort aan slaap­plaat­sen voor sei­zoen­wer­kers.
Hollands Kroon en Den Helder kampen in mindere mate met dit probleem. Hier werken vrijwel alle seizoenwerkers in de agrarische sector. De provincie staat accommodatie voor seizoenwerkers bij agrariërs zelf toe tot 40 slaapplaatsen. Dit is on­vol­doen­de, stel­len de uit­zend­bu­reaus. In hoeverre het principe verzoek van NL Jobs de plannen van Joep Karels bij het Joods Werkdorp in de weg staat is nog niet duidelijk.

Laat meer zien
Back to top button