NieuwsWieringermeer

Werkgroep maakt bezwaar tegen illegale bouwkeet Microsoft

WIERINGERMEER – De werkgroep Red de Wieringermeer heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente Hollands Kroon tegen een illegale bouwkeet van Microsoft midden op een landbouwperceel. De werkgroep heeft de gemeente half december 2020 verzocht om handhavend op te treden tegen deze onwettige aanleg van een bouwkeet midden op perceel B1, waarop een agrarische bestemming ligt. De gemeente gaf in een eerste brief aan de werkgroep toe, dat deze bouwkeet inderdaad niet wettig was aangelegd, maar dat zij die wilde gedogen, omdat er uitzicht was op een bouwvergunning voor een datacenter. Dat datacenter ligt echter niet op perceel B1, maar op het ernaast gelegen per ceel Het Venster (zie figuur).

Toen de werkgroep dat aangaf, antwoordde de gemeente in de 2e brief met een definitief besluit, dat de bouwkeet wel legaal was, “omdat die deel uitmaakt van een ketenpark, dat in de onmiddellijke nabijheid van Het Venster ligt”. De werkgroep betwist in haar bezwaar tegen dit besluit dat de bouwkeet op ruim 250 meter afstand van het bouwperceel mag liggen. Dat is niet in de directe nabijheid van Het Venster. Volgens de wet op de Ruimtelijke Ordening moet die afstand tot het bouwperceel zo klein mogelijk zijn, om zo min mogelijk beslag te leggen op de ruimte op B1.

De werkgroep geeft in haar bezwaar ook aan dat zij vermoedt dat Microsoft de bouwkeet midden op B1 heeft aangelegd, omdat het bedrijf verwacht daar later ook een bouwvergunning van de gemeente voor te krijgen. Dat is echter vooruitlopen op besluiten die nog genomen moeten worden. De werkgroep vindt dat onwettig en vraagt de gemeente dan ook om de werkzaamheden van Microsoft stil te laten leggen.

Bijlagen:
Bijlage bij bezwaar 20210225
Bezwaar tegen niet handhavend optreden HK tegen bouw op B1 (002)

Laat meer zien
Back to top button