Agrarisch nieuwsBedrijvennieuwsNieuwsWieringermeer

Zorgboerderij krijgt zonnepanelen

zorgboerderij-dijkgatshoeve-wieringerwerf-antroposofie-adres (1)WIERINGERWERF – Zorg­boer­de­rij Dijk­gat­s­hoe­ve in Wie­rin­ger­werf heeft bij­na de laat­ste 20.000 euro bij el­kaar voor 234 zon­ne­pa­ne­len op het nieu­we dak van de koe­stal. Er is nu vol­doen­de geld voor 200 pa­ne­len.

Coör­di­na­tor Kla­ra Vol­werk ver­wacht dat de rest van het geld de ko­men­de maan­den op ta­fel komt. Dijk­gat­s­hoe­ve wil de pa­ne­len na de zo­mer plaat­sen, kort voor de vie­ring van het 5-ja­rig be­staan op 8 ok­to­ber. De pa­ne­len wor­den ge­spon­sord. Ze kos­ten 85 euro per stuk. Za­ter­dag heb­ben zich weer en­ke­le spon­sors ge­meld. Dat ge­beur­de op de Boer & Na­tuur Fair. De Dijk­gat­s­hoe­ve hield dit eve­ne­ment sa­men met na­tuur­ver­e­ni­ging Wier­ha­ven. Er kwa­men bij­na vier­hon­derd men­sen op af.

Laat meer zien
Back to top button