25 jaar Wieringer Molens

Molen De Hoop in Den Oever is één van de Wieringer molens.
Molen De Hoop in Den Oever is één van de Wieringer molens die al vele jaren het beeld bepalen.

HIPPOLYTUSHOEF – De 25-ja­ri­ge Wie­rin­ger Mo­lens pakt zon­dag 26 juni uit met het
‘Mo­len­fes­ti­val’. Het ju­bi­le­um­feest wordt ge­vierd bij mo­len De On­der­ne­ming in Hip­po­ly­tus­hoef. Van elf tot vijf uur zijn er al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten. Met de­mon­stra­ties van oude am­bach­ten, een wer­ken­de dors­kast uit 1912 en die­sels die werk­tui­gen aan­drij­ven. Ook zijn er op­tre­dens en staan er markt­kra­men met streek­pro­duc­ten.