BedrijvennieuwsNieuws

Zee­man Re­cla­me­groep genomineerd voor NHN Bussiness Award

Ravelijncenter-ZeemanWIERINGERWERF – De Zee­man Re­cla­me­groep is ge­no­mi­neerd voor de NHN Bu­si­ness Award. Dit is een Noord-Hol­land­se on­der­ne­mers­prijs. Zeeman werd genomineerd in de ca­te­go­rie van vijf­tien werk­ne­mers of meer.

Men­no Zee­man is blij met de no­mi­na­tie verteld hij in de Schager Courant: ‘Dit is voor ons een mooie er­ken­ning en be­ves­ti­ging dat we op de goe­de weg zijn. We zijn de eni­ge fir­ma uit de Kop van Noord-Hol­land die ge­no­mi­neerd is. Dit is pre­cies de re­gio waar we ons zeer mee ver­bon­den voe­len en ne­gen­tig pro­cent van onze om­zet van­daan ha­len.’

Op stem­zee­man.nl kun­nen men­sen die het be­drijf een warm hart toe­dra­gen hun stem uit­bren­gen.

Laat meer zien
Back to top button