NieuwsWieringermeer

Schade kerk Slootdorp wordt hersteld

'Langewegkerk in Slootdorp' - Foto: Erwin Slootweg
‘Langewegkerk in Slootdorp’ – Foto: Erwin Slootweg

SLOOTDORP – De scha­de aan een bij­ge­bouw van de Lan­ge­weg­kerk in Sloot­dorp, ver­oor­zaakt door­dat er een auto te­gen een muur is ge­re­den, zal bin­nen­kort worden her­steld. ‘We heb­ben een of­fer­te van een aan­ne­mer, het be­drag is te over­zien’, zegt Pe­ter Goed­bloed, waar­ne­mend voor­zit­ter van het col­le­ge van kerk­rent­mees­ters in de Schager Courant.

Over de hoog­te van de scha­de doet hij geen me­de­de­lin­gen. Goed­bloed ver­wacht dat de her­stel­kos­ten wor­den ge­dekt door de ver­ze­ke­ring. De da­der, die zorg­de dat de muur naast de en­tree ont­zet raak­te, heeft zich niet gemeld. ‘We had­den ge­hoopt deze kwes­tie in der min­ne te kun­nen schik­ken met ie­mand die spijt heeft.’

Laat meer zien
Back to top button