NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Ze zijn er weer’

Er zijn natuurlijk fanatieke en/of goed oplettende vogelaars of burgers die de laatste weken al een zwaluw hebben gezien. Aangezien ik door verminderde fysieke omstandigheden of een bijdrage aan het milieu het vooral moet hebben van het beeld vanuit het huiskamerraam of de achtertuin, is het mij pas de afgelopen week gelukt een zwaluwen te zien.

Donderdag jl. zag ik een huiszwaluw over de daken van de Penhoorn vliegen. Het was er één. Eenzelfde aantal zag ik op vrijdag komend vanuit Schagen over de Schagerweg een boerenzwaluw over de weg vliegen.

Zaterdag 8 mei kon ik vanuit mijn huiskamer gierzwaluwen vliegen. Zij vertoonden het boeiende gedrag waar ik geen antwoord op weet. Bij het huis aan de overkant met een puntdak vlogen de zwaluwen naar de rand van de dakpannen. Ze bleven even aan de muur hangen en daarna vlogen ze weer weg. Het was een viertal gierzwaluwen die dit gedrag vertoonden.

Mijn verklaring van dit gedrag is dat de vogels zoeken naar openingen in het dak om daar een nestplek te zoeken. Volgens mij lukt dit niet bij het daktype dat op onze huizen in de Mossel zit. Ik zou het wel mooi vinden. Natuurlijk is het mogelijk een gierzwaluwennestkast te plaatsen. Informatie hierover is te vinden op de website van Vivara: https://www.vivara.nl/opbouwkast-gierzwaluw

Als u in 2020 het stukje ‘Apus apus’ opzoekt, ziet u een foto van de gierzwaluw gemaakt door Johan van der Vegt. Zelf maakte ik de foto die hierbij gaat in Middenmeer op 9 mei in de Mossel. De vogel op het dak is een mannetje huismus. Die broeden wel onder de dakpannen.

Foto: Peter C. Meijer

Zie ook:  www.wierhaven.nl

 

Laat meer zien
Back to top button