Ingezonden brievenNieuws

Ingezonden brief: Reactie op het statement van B&W (05-03-2021) – door Marco Lont en Jan Dekker

Wie is het bevoegd gezag over de vergunningverlening voor de bouw van datacenters in de
Wieringermeer?

De Provincie heeft aan de noodrem getrokken en de bestuursrechter om een uitspraak
gevraagd.
Ook is de Provincie wakker geworden en spreekt haar zorgen uit over:

 • Het enorme water- en energieverbruik van de datacenters.
 • De “verdozing” van het polderlandschap.
 • De financiering (belastinggelden) van de veiligheid van de datacenters(dijken).
 • De toenemende verkeersbelasting.

Wij begrijpen enigszins de verwondering van het college van Hollands Kroon dat de Provincie
nu opeens met bezwaren komt. Maar wij vinden het onbegrijpelijk dat het zelfde college zich zo
vastbijt in een ontwikkeling die in onze ogen straks vooral verliezers zal kennen. Welke?

 • Het verlies van de ruimtelijke beleving van het polderlandschap.
 • De enorme energiebehoefte van de datacenters staat in schril contrast met de gemaakte
  klimaatafspraken. Het niet kunnen nakomen van afspraken is ook een verlies.
 • De vele burgers van Hollands Kroon in de Wieringermeer. Overigens niet allen, denk hierbij
  aan de organisaties die worden zoet gehouden met financiële douceurtjes van M-Soft, Google
  en Agriport.
 • Een lokale overheid die middels doorgeschoten markteconomisch denken tweedeling
  aanwakkert in plaats van echt te investeren in gemeenschapszin. Ook dat is een verlies.

Natuurlijk zijn er ook winnaars zoals Agriport, de glastuinbouwondernemers, de reeds
aanwezige datacenters en andere bedrijven. En deze winnaars willen meer, willen uitbreiden,
hebben nooit genoeg.

Wij, de werkgroep Red de Wieringermeer, zijn blij met de in het statement genoemde
imagoschade voor Nederland als vestigingsland voor datacenters. Deze bedrijven zien
Nederland vooral als een goedkoop en belastingvriendelijk vestigingsland.
Nederland ondervindt schade van dit soort bedrijven. Ze gebruiken namelijk heel veel energie
en ruimte, en die zijn in Nederland schaars. Bovendien voegt het weinig toe aan de
kennisontwikkeling en ook werkgelegenheid. Deze laatstgenoemde argumenten,
kennisontwikkeling en werkgelegenheid, worden wel te pas en te onpas gebruikt, ook door het
college van Hollands Kroon. Helemaal zonder kunnen wij, in Nederland, niet.

Geachte lezer, als u een uitstekend artikel wilt lezen over de ontwikkelingen in de
Wieringermeer zoek dan het volgende artikel op: Van ijsbergslag naar data, geschreven door
Marten Kuipers.

Namens de Werkgroep Red de Wieringermeer
Marco Lont en Jan Dekker

Laat meer zien
Back to top button