NieuwsPolitiek

CDA wil onderzoek naar valongelukken 65-plussers

HOLLANDS KROON – In de Schager Courant van 5 januari jl. werd melding gemaakt van het feit dat relatief veel 65-plussers in de Kop van Noord-Holland na een val in het ziekenhuis terechtkomen. Daarmee zit onder andere de gemeente Hollands Kroon boven het landelijk gemiddelde. Uit het artikel blijkt niet waardoor deze ongelukken worden veroorzaakt. Dit is van belang om te kunnen bepalen welke maatregelen eventueel getroffen kunnen worden. In het belang van het voorkomen van persoonlijk leed, maar ook in het belang van de gemeente met het oog op mogelijke indirecte kosten in de zorg e.d..

Vandaar dat CDA Hollands Kroon  in de eerstvolgende raadsvergadering (27 januari a.s.) de raad voorstelt het college op te dragen hiernaar onderzoek te laten doen en op basis daarvan inzichtelijk te maken welke maatregelen de gemeente eventueel zou kunnen nemen om valongelukken zo veel mogelijk te voorkomen.
Laat meer zien
Back to top button