Hollands KroonNieuwsPolitiek

Coalitievorming Hollands Kroon verder met Onafhankelijk Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon, GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66

HOLLANDS KROON – Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is op initiatief van Onafhankelijk Hollands Kroon uitgebreid met alle politieke partijen gesproken om de mogelijkheden voor coalitievorming  te onderzoeken. In die gesprekken is stilgestaan bij opgaven, kansen en zorgen die aandacht vragen vanuit onze inwoners en bedrijven. Alle partijen hebben daarvoor waardevolle inbreng geleverd.

Ook is uitgebreid teruggekeken op de achterliggende periode en het zorgelijk dalend vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur. Daar ligt een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De vijf partijen gaan nu met elkaar onderzoeken of een harmonieuze samenwerking en een coalitieakkoord haalbaar zijn.  Streven is om voor juli 2022 een coalitieakkoord te kunnen presenteren.

De volgende processtappen worden gezet om te komen tot een coalitieakkoord:

  1. Inventariseren van de ambities en opgaven
  2. Duiden ‘hoe’ we willen werken als coalitie en gemeente
  3. Uitwerking van inhoud en werkwijze in een coalitieakkoord
  4. Verdelen portefeuilles en voordracht wethouders
  5. Presentatie coalitieakkoord
  6. Benoeming wethouders
Laat meer zien
Back to top button