FractievergaderingNieuwsPolitiek

Fractievergaderingen ChristenUnie, CDA, VVD en SHK

HOLLANDS KROON – Diverse politieke partijen houden deze week hun fractievergadering. Hieronder een overzicht van de fractievergaderingen van komende week. De stukken voor de raadsvergadering zijn via deze link te vinden.

Maandag 6 september 2021 houdt de fractie van de ChristenUnie haar openbare fractievergadering. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden en begint om 20:00 uur. In deze fractievergadering bespreken we de onderwerpen die op de agenda voor de raadsvergadering van 16 september staan. Wil je meepraten of inspreken stuur dan een mail naar: fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of bel naar Marjon Tolhuis
06 37127264.

Op woensdagavond 8 september 2021 houdt de fractie van Senioren Hollands Kroon een openbare vergadering van 19:30 – 21:30 uur in Dorpshuis Harmonie aan de Zwarteweg 8a in ’t Veld.  Wie er gebruik van wil maken dient zich uiterlijk 8 september bij de fractie secretaris te melden, 0227-503559 of meijerpc@quicknet.nl. De agenda omvat vooral de agenda van de raadsvergadering van 16 september.

De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 8 september a.s. om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. Indien u aan het overleg wilt deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden bij de secretaris van de fractie via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of telefonisch 06-51541700. U ontvangt dan van hem een digitale uitnodiging. In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 16 september  a.s. besproken. Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom. Voor wijze van aanmelden, zie hiervoor. U kunt uiteraard ook op andere wijze onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.

De fractie van VVD Hollands Kroon vergadert op woensdag 8 september om 20.00 uur. De vergadering vindt in het MFA in Anna Paulowna plaats. Indien u als geïnteresseerde aan het overleg wilt deelnemen, willen wij u verzoeken dit te melden bij de secretaris van de fractie via petraborst@hollandskroon.nl. In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 16 september besproken. Wilt u een ander onderwerp bij de fractie onder de aandacht brengen kan dat uiteraard ook.

Laat meer zien
Back to top button