Ingezonden brievenNieuwsPolitiek

Ingezonden brief: ‘Cultuurbarbaren’ door Jan Eichhorn

Cultuurbarbaren

Via collega-raadslid Peter Meijer ontving ik een noodkreet van Otto de Vries uit Wieringerwerf, die zaterdag 28 januari een lezing bijwoonde over archeologische vondsten in Hollands Kroon.

Michiel Bartels, gemeentearcheoloog in Hoorn, deed na afloop van de lezing een beroep op politici in Hollands Kroon om zich in te zetten voor het cultureel erfgoed in onze gemeente. Op zijn pogingen om hierover in contact te komen met de gemeente wordt nauwelijks gereageerd. Ik zou hieraan willen toevoegen dat deze ervaring wordt gedeeld door Norman Vervat (Bond Heemschut & Cuypersgenootschap), die al jaren poogt de gemeente te overtuigen van het belang van behoud en bescherming van het cultureel erfgoed. Daar is de gemeente niet van gediend; ook hij krijgt geen antwoord op zijn mails. Niet zo netjes. Het is dieptreurig en totaal onverantwoordelijk dat er in Hollands Kroon niets, maar dan ook écht helemaal niets, wordt gedaan aan monumentenzorg en archeologie. De gemeente doet liever “een stapje terug” (zie de onlangs vastgestelde omgevingsvisie). Hollands Kroon is de enige Noord-Hollandse en bijna de enige Nederlandse gemeente zonder een eigen monumentenlijst. Een belangrijk deel van het karakteristieke en waardevolle erfgoed van Hollands Kroon wordt niet beschermd. Laat maar waaien! Komt vanzelf wel goed! Niet zo duurzaam.

Al jaren proberen GroenLinks Hollands Kroon en de gemeentelijke monumentencommissie het college en de raad ervan te overtuigen dat behoud en bescherming van het cultureel erfgoed actief moet worden gestimuleerd. Alle pogingen zijn tevergeefs; de moties en amendementen van GroenLinks (ingediend met steun van CU, PvdA en PHK) worden verworpen. Wethouder Frits Westerkamp heeft monumenten, kunst & cultuur in zijn portefeuille, maar doet er niets aan. Er werken in onze gemeente zelfs geen ambtenaren meer met kennis over monumentenzorg. Het woord cultuurbarbaren borrelt in mij op.

GroenLinks distantieert zich van dit beleid. Ik kan alleen maar hopen dat een volgend college wél verantwoordelijk om zal gaan met het cultureel erfgoed.

Jan Eichhorn, fractievoorzitter GroenLinks

Laat meer zien
Back to top button