NieuwsWieringermeer

VIDEO: Tulpenveiling voor Sofie brengt € 3200,00 op

WIERINGERWERF –  Ba­sis­school Don Bo­sco in Wie­rin­ger­werf heeft gis­ter­mid­dag cir­ca 3200 euro voor het goe­de doel op­ge­haald door middel van een tulpenveiling.

Leer­lin­gen van groep 8 haal­den via de vei­ling geld op voor de stich­ting IJ­zer­sterk. Die zet zich in voor on­der­zoek naar NBIA, een stof­wis­se­lings­stoor­nis. De 6-ja­ri­ge So­fie Dam­man uit groep 1/2 van de Don Bo­sco kampt met deze ziek­te.

Met wet­hou­der Theo Mes­kers als vei­ling­mees­ter kwa­men hon­derd tul­pen op bol, tien­tal­len va­zen, di­ver­se bloem­stuk­ken en een kunst­werk on­der de ha­mer. Tul­pen­kwe­ker Siem Mun­ster bracht tien­tal­len ex­tra bos­sen tul­pen voor de vei­ling­ver­koop in.

Ver­der wa­ren er ex­tra ka­vels be­schik­baar ge­steld door be­drij­ven, waar­on­der een fo­to­re­por­ta­ge voor Moe­der­dag. Die ging uit­ein­de­lijk voor een prijs van twee­hon­derd euro weg. Een ano­nie­me schen­ker do­neer­de bo­ven­dien dui­zend euro voor het goe­de doel, zo meldt de Schager Courant.

 

Ook Hart van Nederland was ter plaatse voor een reportage.

Laat meer zien
Back to top button