Er op uitNieuwsRegionaal nieuws

Volop activiteit in het ’Lutjeweekend’

Oude AmerikaanWESTERLAND – De au­to­show ‘Show Your Wheels’ op zon­dag 7 au­gus­tus op het Lutjes­trand in Wes­ter­land maakt deel uit van het ‘Lutje­week­end’. Dat be­gint al op za­ter­dag 6 au­gus­tus, rond vier uur met een mid­dag-/avond­markt, een soort bra­de­rie met al­ler­lei leu­ke stal­le­tjes­”, zegt Ed­win Wit­tink. Hij is ex­ploi­tant van strand­pa­vil­joen Bran­dend Zand op het Lutjes­trand. En met Ingo Half­weg van het iets ver­der­op ge­le­gen Bi­stro Lutje mede-or­ga­ni­sa­tor van het Lutje­week­end.
Zon­dag is er dan de au­to­show en bei­de da­gen is er bin­nen, zo­wel bij Ingo als in mijn tent live mu­ziek.’’ De twee ho­re­ca­on­der­ne­mers broe­den nog op ex­tra ac­ti­vi­tei­ten. Moch­ten die er ko­men, dan wordt dat via Fa­ce­book (Lutje­week­end) we­reld­kun­dig ge­maakt

Laat meer zien
Back to top button