FotografieNieuwsPolder in beeldRegionaal nieuws

Beeldbank mooiste plekken Noord-Holland

Collectie MooiNOORD-HOLLAND – Van tuin­hek tot pol­der, van ko­zijn tot ka­naal; het mooi­ste plek­je van Noord-Hol­land kan groot, klein, een ge­bouw of een land­schap zijn. MOOI Noord-Hol­land heeft deze week een nieu­we beeld­bank ge­o­pend van de al­ler­mooi­ste plek­ken van Noord-Hol­land. Ie­der­een kan hier aan bij­dra­gen. Deze beeld­bank moet een schat aan in­for­ma­tie en in­spi­ra­tie bie­den voor plan­nen- en be­leids­ma­kers bij de over­heid, maar ook voor de in­wo­ners zelf.
De in­zen­din­gen moe­ten aan twee cri­te­ria vol­doen om in de beeld­bank te wor­den op­ge­no­men: de ge­fo­to­gra­feer­de plek moet zicht­baar zijn in de open­ba­re ruim­te en de ma­ker moet hem zelf heb­ben ge­zien. Bezoek de website op www.collectiemooi.nl

Laat meer zien
Back to top button