NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Advies van ’Noordkopraad’ overgenomen

logo-GGD-Hollands-NoordenHOLLANDS KROON – De ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon heeft een amen­de­ment van de Re­gi­o­na­le Raads­ad­vies­com­mis­sie Noord­kop (RRN) om geld be­schik­baar te stel­len voor de GGD met een meer­der­heid over­ge­no­men. De PvdA dien­de met D66, GroenLinks en Chris­tenU­nie het­zelf­de amen­de­ment in dat bij de RRN met een rui­me
meer­der­heid werd aan­ge­no­men.

In het voor­stel krijgt de re­gi­o­na­le ge­zond­heids­dienst (GGD) an­der­hal­ve ton ex­tra om ont­sla­gen per­so­neel te be­ge­lei­den naar an­der werk. Dat was te­gen de be­zui­ni­gings­af­spra­ken in die met de GGD zijn ge­maakt, maar de raads­ver­te­gen­woor­di­ging van Hol­lands Kroon, Scha­gen, Den Hel­der stem­de er in de re­gi­o­na­le raads­ad­vies­com­mis­sie wel mee in. De raad van Hol­lands Kroon nam dat over; CDA, Lada en frac­tie Wit­tink wa­ren te­gen.

Laat meer zien
Back to top button