GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Geen geld uit Waddenfonds voor uitkijkpunt

DEN OEVER – De bouw­ver­gun­ning voor het zo­ge­he­ten ‘Wad­den­be­le­vings­punt’ in na­tuur­ge­bied Het Schor bij de Oe­ver­se ha­ven is rond. Al­leen de fi­nan­cie­ring van het bui­ten­dijk­se uit­kijk­punt nog niet. Een aan­vraag van de ge­meen­te Hol­lands Kroon om een bij­dra­ge uit het Wad­den­fonds voor het pro­ject van cir­ca 200.000 euro is af­ge­we­zen. Ge­hoopt werd op een ton. Dat er geen be­drag is toe­ge­kend, is een te­gen­val­ler. Want nu moe­ten an­de­re geld­bron­nen wor­den aan­ge­boord.Of moet er wor­den ge­wacht tot­dat er la­ter op­nieuw een be­roep op het Wad­den­fonds kan wor­den ge­daan. Aan­van­ke­lijk was het de be­doe­ling het ob­ser­va­to­ri­um in de Wad­den­ha­ven met zicht op Wad­den­zee, IJs­sel­meer en Af­sluit­dijk, voor de Flo­ra- en Vis­se­rij­da­gen (19-23 au­gus­tus) te ope­nen. Van die plan­ning is in­tus­sen nood­ge­dwon­gen af­ge­stapt.

Laat meer zien
Back to top button