NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

‘Belangenverstrengeling bij verkoop Oosterlanderschool is volstrekt geen sprake’

André Lont - Foto: Wieringernieuws
VVD partijvoorzitter André Lont – Foto: Wieringernieuws

HOLLANDS KROON – De verdachtmakingen aan het adres van VVD partijvoorzitter André Lont kunnen volgens algemeen directeur Gerrit Seegers naar het rijk der fabelen worden verwezen.

An­dré Lont, par­tij­voor­zit­ter van de VVD Hol­lands Kroon én com­mer­ci­eel di­rec­teur bij Dozy, heeft ‘be­slist be­moei­e­nis ge­had’ met de aan­koop van de voor­ma­li­ge Oos­ter­lan­der­school (ge­meen­te-ei­gen­dom) door het Hel­der­se aan­ne­mers­be­drijf. Van be­lan­gen­ver­stren­ge­ling is daar­bij ech­ter ‘vol­strekt geen spra­ke’. ‘Ik steek mijn hand in het vuur voor Lont’ stelt algemeen directeur Gerrit Seegers.

Seegers vindt de verdachtmakingen van raadslid Henk-Jan Wiitink op de sociale media beneden alle peil. ‘Lont weet de wegen binnen de bestuurscultuur van Hollands Kroon misschien beter te vinden. Maar hij probeert het spel zo zuiver mogelijk te spelen. Werk- en partijbezigheden houdt Lont strikt gescheiden. Er is niks on­zui­ver aan de over­een­komst tus­sen Dozy en de ge­meen­te en wat daar­aan voor­af is ge­gaan.’

Lont, sinds 2012 in dienst bij Dozy, vindt de af­fai­re ‘heel ver­ve­lend’. Hij wil zelf niet re­a­ge­ren en ver­wijst naar See­gers.

 

 

 

Laat meer zien
Back to top button