NieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Wieringer visserfamilie deels vrijgesproken van drugsactiviteiten


RechtbankHIPPOLYTUSHOEF / WIERINGERWERF –
 De recht­bank spreekt de fa­mi­lie De J. en hun vis­sers­be­drijf uit Hip­po­ly­tus­hoef deels vrij van hun vermeende activiteiten binnen het grote drugs- en witwasonderzoek ‘Higgins’.  Witwasser Fer­ry B. (41) uit Wie­rin­ger­werf moet 39 maan­den brom­men.

De ‘Higgins’ ben­de or­ga­ni­seer­de drugs­trans­por­ten, on­der meer over zee. Ook werd op an­de­re ma­nie­ren geld bin­nen­ge­haald. De po­li­tie vond ondermeer wiet­plan­ta­ges, MDMA, wa­pens en hon­derd­dui­zen­den eu­ro’s aan con­tan­ten.

Straffen
In het proces stonden in totaal zestien personen en het vissersbedrijf van De J. terecht. De opgelegde straffen liepen uiteen van geldboetes en taakstraffen tot langdurige gevangenisstraffen. Omdat de rechtbank op onderdelen tot vrijspraak kwam, vielen de meeste straffen lager uit dan de eisen. Op het vissersbedrijf na werden alle verdachten wel veroordeeld.

Wit­was­ser Fer­ry B. (41) uit Wie­rin­ger­werf moet 39 maan­den brom­men. Zijn ex-vrien­din Clau­dia M. (42), die met hem in haar wo­ning in Hip­po­ly­tus­hoef een hen­nep­kwe­ke­rij dreef, krijgt voor 140 uur on­be­taal­de ar­beid opgelegd.

Het be­wijs te­gen Gerard de J. (63) uit Hip­po­ly­tus­hoef is te ma­ger. Hij wordt dan ook vrij­ge­spro­ken, ondanks de leidende rol die de officier van justitie hem toedichtte. Voor zijn zoon Mar­lon  (42) luidt het von­nis drie jaar. Zoon Lu­cien  (39) krijgt een boe­te van 5000 euro voor il­le­ga­le im­port van si­ga­ret­ten.

Laat meer zien
Back to top button