Agrarisch nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Blubber bron van gevaar

slipgevaar ModderHOLLANDS KROON – Er moet hard door de ge­meen­te Hol­lands Kroon wor­den op­ge­tre­den te­gen land­bouw­ver­keer, dat door­gaan­de we­gen met blub­ber be­vuilt. Ook moet paal en perk wor­den ge­steld aan agra­ri­sche voer­tui­gen, die de maxi­maal toe­ge­sta­ne af­me­tin­gen over­schrij­den. Dat vindt Johan Paul de Groot, raads­lid in die ge­meen­te van Chris­tenU­nie.

Hij maakt zich on­der meer zor­gen over fiet­sen­de school­jeugd, die re­gel­ma­tig te ma­ken krijgt met troep op de weg en zich soms met ge­vaar voor ei­gen le­ven uit de voe­ten moet ma­ken voor pas­se­rend land­bouw­ver­keer. Het CU-raads­lid wil dat Hol­lands Kroon stren­ger con­tro­leert en de re­gels hand­haaft. Hie­rover wil hij een ge­sprek met bur­ge­mees­ter Jaap Na­wijn.

Laat meer zien
Back to top button